Home

Na een geslaagde editie van de studiedag "Omgaan met agressie in de zorg" van 2018, organiseert vzw FeBi op 29 september 2020 haar tweede studiedag: "Omgaan met agressie & burn-out".

Deze keer belichten we dus ook het thema "burn-out". Het wordt een dag met tal van workshops, lezingen, praktijkvoorbeelden en netwerkmomenten.

Deze studiedag is gratis en heeft als doelpubliek (zorg)personeel, beleidsmakers, preventieadviseurs,... uit volgende sectoren: 

  • Ziekenhuizen (PC 330.01.10)
  • Ouderenzorg (PC 330.01.20)
  • Beschut wonen (PC 330.01.51-52), wijkgezondheidscentra (PC 330.01.53-54), diensten voor het bloed van het Rode Kruis (PC 330.01.55), residuaire (PC 330.04) en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en diensten (PC 330.02) 
  • Bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (PC 319)
  • Aanvullend Sociaal Fonds Non-profit (PC 337)


Kortom: het is een studiedag voor al wie geïnteresseerd is in de huidige zeer actuele thema's agressie en/of burn-out!

Voor FeBi vzw en haar fondsen is veiligheid een topprioriteit. Daarom zullen wij strikt de richtlijnen van de overheden opvolgen inzake COVID-19. Mocht blijken dat het evenement niet mogelijk is omwille van veiligheidsredenen en de evolutie van het virus, dan zullen we het evenement uitstellen naar een latere datum en alle deelnemers hiervan persoonlijk op de hoogte brengen per e-mail. Mocht blijken dat het wel op 29/09/2020 kan doorgaan, dan zullen we alle vereiste maatregelen nemen inzake hygiëne en veiligheid om het evenement effectief mogelijk te maken.


Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met: