Home

Uitstel studiedag 'Omgaan met agressie en burn-out' 

Het spijt ons te moeten meedelen dat de evolutie van de COVID-maatregelen ons ertoe heeft gebracht om de studiedag 'Omgaan met agressie en burn-out' uit te stellen naar 27/9/2021. Meer informatie omtrent inschrijvingen hiervoor zal u tijdig ontvangen.

 

Alternatief: twee leerrijke webinars

Gezien de actualiteit vinden wij het echter uiterst belangrijk om toch ondersteuning te bieden aan werknemers die volop in de crisis actief zijn.
Daarom organiseren we op 29/09/2020 twee leerrijke webinars omtrent de hoofdthema's (agressie & burn-out) van de uitgestelde studiedag.
Alle informatie vindt u hier

 


Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met: