Sessie A1: Stap tot juridische vervolging

Spreker

BkJliU7IXDuvQENB.jpg Tom De Gendt is stichtend vennoot van De Gendt Advocaten, een niche-kantoor gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Hij adviseert ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen, voorzieningen voor ouderenzorg, voor personen met een handicap, … Daarnaast is hij benoemd aan de Universiteit Hasselt, waar hij onder meer lesgeeft aan de faculteit rechten, de faculteit geneeskunde en de faculteit biomedische wetenschappen. Hij publiceert over zijn specialisaties in de vakliteratuur. Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur van het Jessa Ziekenhuis Hasselt, als afgevaardigde van de medische raad.


Presentatie

Door het aanreiken van concrete casussen (uit de rechtspraak, maar ook uit geanonimiseerde dossiers van het advocatenkantoor) een basis theoretisch kader schetsen. Op die manier veel voorkomende misverstanden laten naar boven komen (zoniet: zelf aanbrengen) en uitklaren (vb. Kan ik anoniem klacht neerleggen? Moet ik een advocaat nemen? Ben ik automatisch en voldoende verzekerd? Wat is mijn positie ten opzichte van de organisatie en collega-slachtoffers? Welke stappen moeten er allemaal doorlopen worden? Waarom duurt een juridische procedure zo lang? ...)

Methodologie

Er zal gewerkt worden met enkele verhaallijnen, waarin de vraagstukken aan bod komen en eventuele misverstanden die soms bestaan in de maatschappij naar boven komen. Onvermijdelijk zal er ook wel een deel theoretische context moeten toegelicht worden, teneinde het overzicht te kunnen behouden. Maar dit gebeurt zoveel mogelijk met duidelijke schema's.

Heb je al een vraag die je wil voorleggen aan deze spreker? Mail ons en wij bezorgen de vragen aan onze spreker.