Sessie A10: Aansprakelijkheid bij het uitvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen

Spreker

BkJliU7IXDuvQENB.jpg Jan Vande Moortel is Prof. dr. verbonden aan de UGent, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, bestuurder in verschillende gezondheidsinstellingen, plaatsvervangend vrederechter, alsook juridisch adviseur van de vzw NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen).
Hij geeft elk jaar een 20-tal voordrachten. In zijn doctoraat behandelde hij de strafrechtelijke bescherming van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. 
Hij is bovendien dé spreker bij uitstek als het gaat over aansprakelijkheid bij het uitvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen.


Presentatie

Wie mag tot vrijheidsbeperking overgaan, onder welke voorwaarden en in welke omstandigheden?
De aansprakelijkheid bij het uitvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Methodologie

Theoretische benadering aan de hand van een PowerPointpresentatie en interactie met mogelijkheid tot vraagstelling tijdens de uiteenzetting.
De deelnemers kunnen meeredeneren in de (on)logica van het recht.

Heb je al een vraag/casus die je wil voorleggen aan deze spreker? Mail ons en wij bezorgen de vragen aan onze spreker.