Sessie A2: Opvang nazorg slachtoffers

Spreker

K99lhW0xpu90scBN.jpg Agressie heeft steeds bestaan in elk ziekenhuis, de wijze waarop we er naar kijken en mee omgaan is in de loop der jaren gelukkig veranderd.  In het melden, het bespreekbaar maken en het proactief aanpakken van agressie speelt de interne dienst preventie een belangrijke rol.  
Als diensthoofd van deze dienst met ook een aantal jaren verantwoordelijkheid voor de bewaking op de teller, heeft Herman Devriese binnen UZ Leuven deze evolutie mee vorm gegeven, o.a. door de uitbouw van een meldings- en opvolgingssysteem, opleidingen over het omgaan met agressie en het uitbouwen van bruggen tussen verschillende betrokken actoren binnen en buiten het ziekenhuis.


Presentatie

Een definitie van agressie is op zich makkelijk te geven. Maar hoe ga je om met iemand die een agressie heeft gemeld?  
Het is vaak niet eenvoudig om uit het relaas van de feiten op te maken wat de impact van de “grensoverschrijdende daad” is op het slachtoffer en welke hulp je al dan niet kan bieden. 

Methodologie

Op basis van een aantal basisprincipes gaan we samen op zoek naar een werkbaar kader waarbij het ondersteunen van de melder, die slachtoffer van agressie was, centraal staat.