Sessie A3: Agressiemeldingen in een zorginstelling: aandachtspunten bij de uitbouw van een meldings-en opvolgsysteem

Spreker

K99lhW0xpu90scBN.jpg Agressie heeft steeds bestaan in elk ziekenhuis, de wijze waarop we er naar kijken en mee omgaan is in de loop der jaren gelukkig veranderd.  In het melden, het bespreekbaar maken en het proactief aanpakken van agressie speelt de interne dienst preventie een belangrijke rol.  
Als diensthoofd van deze dienst met ook een aantal jaren verantwoordelijkheid voor de bewaking op de teller, heeft Herman Devriese binnen UZ Leuven deze evolutie mee vorm gegeven, o.a. door de uitbouw van een meldings- en opvolgingssysteem, opleidingen over het omgaan met agressie en het uitbouwen van bruggen tussen verschillende betrokken actoren binnen en buiten het ziekenhuis.


Presentatie

In de workshop wordt een overzicht gegeven van het meldingssysteem en de hieraan gekoppelde werkmethode omtrent agressiemeldingen.  Naast de opbouw van het systeem wordt ook ingegaan op de lessen die kunnen getrokken worden op verschillende niveaus, zowel operationeel, strategisch als wat betreft slachtofferbegeleiding.

Methodologie

Een interactieve presentatie waarbij er een mogelijkheid bestaat om vragen te stellen naar reden van opbouw van bepaalde redeneringen en systemen.
Naast informatiedeling is er ook de mogelijkheid om inzichten te verwerven en deze ook af te toetsen.
De deelnemer krijgt de kans om vragen te stellen en hypotheses af te toetsen zodat eigen systemen kunnen worden ontwikkeld of aangevuld/bijgeschaafd.