Sessie A5: Licht je agressiebeleid door en wissel ideeën uit met de agressiescan

Spreker

Wouter Bollen werkt bij ICOBA, Icoba staat voor Iedereen Competent in het Beheersen van Agressie en is een kennis- en expertisecentrum voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en de Vlaamse welzijns- en gezondheidsdiensten.Icoba stimuleert en ondersteunt organisaties om agressie structureel en integraal aan te pakken.


Presentatie

Hoe stevig is het agressiebeleid ingevoerd, verankerd en verzekerd in je organisatie? Hoe kijken jouw collega’s tegen het beleid aan? Maak kennis met de agressiescan en krijg inzicht in hoe het agressiebeleid binnen je organisatie is georganiseerd en waar verbeterpunten liggen. Je krijgt een rapport met advies, tips en inspiratie om het agressiebeleid bij te schaven.
Wissel nadien in kleine groepjes kennis, meningen en ideeën uit over de voornaamste bevindingen van jouw rapport.  
Waar bots je tegenaan in jouw organisatie?
En hoe doen anderen het? 1+1=3

Methodologie

- Informeren over de agressiescan
- Doen: zelf de scan invullen en ervaringen, kennis en meningen uitwisselen over de resultaten van ieders scan

De deelnemer krijgt de kans om het agressiebeleid door te lichten en ervaringen uit te wisselen. 
De deelnemer zal vertrekken met een rapport over het agressiebeleid van zijn/haar organisatie + inspirerende praktijkvoorbeelden.
Kortom: een kennismaking met de agressiescan, een kritische reflectie op het agressiebeleid van zijn/haar organisatie + kennisdeling.