Sessie A6: VBM, een zegen of een vloek bij agressiebeheersing?

Spreker

50pvo4FoURaEbIJS.jpg Mieke Lagrou is ruim 22 jaar werkzaam in de sector voor mensen met een verstandelijke beperking, daarvoor werkte ze kort in de psychiatrie.
Van opleiding is ze klinisch psycholoog. Binnen de Vleugels coördineert ze de dienst van orthopedagogen en psychologen, en is ze ook verantwoordelijke voor de uitbouw en opvolging van de inhoudelijke zorg voor alle cliënten.Vrijheidsbeperkende maatregelen en agressiebeheersing zijn thema's waar Mieke zich al ruim 10 jaar in verdiept. Ze is dan ook al een hele tijd lid en enkele jaren voorzitter van het Vlaams Platform VBM, een groep die onder begeleiding van het SAM werkt om dit onderwerp op Vlaams niveau bespreekbaar te maken, te verdiepen en te verbreden over alle sectoren heen.
In dit kader heeft het Vlaams Platform VBM een digitaal reflectie-instrument ontwikkeld.


Presentatie

Het digitaal reflectie-instrument rond het gebruik van VMB wordt voorgesteld en de toepassingsmogelijkheden worden overlopen.

Methodologie

Deels een presentatie, deels interactieve uitwisseling rond stellingen in kleine groep, met terugkoppeling in grote groep.
De deelnemer krijgt een korte toelichting over het instrument, wordt uitgedaagd om in kleine groep hierover te reflecteren a.d.h.v. stellingen/casussen, en kan uitwisselen met collega-deelnemers in de terugkoppeling in plenum.
De deelnemer zal vertrekken met een toepasbaar instrument om op de werkvloer vanuit verschillende hoeken en standpunten te kunnen stilstaan bij het gebruik van VBM.