Sessie A7: Beroepsslijtage bij hulpverleners

Spreker

Tim Rypens is als crisistherapeut werkzaam in de provinciale opleidingscentra voor de basisopleiding van politiepersoneel, brandweerlui, ambulanciers en spoedverpleegkundige. Hij doceert crisis- en agressiebeheersing, omgaan met operationele- traumatische stress en psychiatrische urgenties.
Hij werkt eveneens in een crisisunit en als crisistherapeut coacht hij basishulpverleners.


Presentatie

Hulpverleners die plots ook als slachtoffer worden gezien. Ze worden namelijk ook aan zeer bedreigende situaties blootgesteld tijdens de reddingsacties en zijn niet voorbereid op de eventuele naschokken.
De moeilijkheid die dan ontstaat is om de hulpverleners zelf te ondersteunen zonder hun functionaliteit van het ‘hulp verlenen’ in het gedrang te brengen. Het getrainde ‘crisisbrein’ stelt first responders in principe in staat om snel en adequaat te handelen, maar hoelang dit systeem functioneel blijft – met inbegrip van het verdringen van negatieve emoties - is gokken. Ook het geheugen van first responders stelt hen wel eens voor verrassingen. Het ‘verdringingsmechanisme’ kan plots falen, niettegenstaande een jarenlang proces van desensibilisatie. First responders denken dus soms ten onrechte dat ze beschermd zijn tegen de indringende impact van een potentieel traumatiserende gebeurtenis. Als directe collega kunnen we een belangrijke rol spelen aangezien we de baseline (kortweg de basis ingesteldheid) vóór en na de interventie waarnemen.  
Aangepaste collegiale ondersteuning , in de meest brede zin, behoort tot meest waardevolle ondersteuning zolang je er maar op tijd bij bent.

Methodologie

Een interactieve workshop waarbij de deelnemer de kans krijgt om na te denken over de mindset van zichzelf als hulpverlener.
De deelnemer zal vertrekken met meer introspectie.