Sessie A9: Agressie op spoedgevallen

Presentatie

9pGETkdT8li5z4cm.jpg Melvin Willems (arts-specialist in opleiding in de urgentiegeneeskunde) zal als inleiding een aantal persoonlijke ervaringen delen, alsook ervaringen van collega arts-specialisten.
Hierna zullen cijfers bekend gemaakt worden i.v.m. agressie op spoedgevallen in België.
Enkele situaties zullen worden geschetst waarbij de deelnemers zullen worden gevraagd hoe zij deze situaties zouden aanpakken.
Er zal ook aandacht geschonken worden aan het wettelijk kader en toelichting gegeven worden over hoe het ziekenhuis hierop is voorzien.
De samenwerking met andere disciplines (zoals politie) zal worden uitgelegd en er zullen ook communicatietips worden gegeven m.b.t. het benaderen van de patiënt.
Hierna zal men terugkomen op de situaties en volgt er nog een samenvatting en conclusie van deze sessie.


Methodologie

Presentatie met vragenronde waarbij de deelnemers de kans krijgen om zelf te reflecteren over eerdere ervaringen, alsook zelf situaties leren inschatten.
De deelnemer krijgt een realistisch beeld van de praktijken op een spoedgevallendienst met enkele tips en tricks om een situatie in te schatten.