Sessie B6: Authentiek leiderschap: de beste buffer tegen burn-out

Presentatie

BkJliU7IXDuvQENB.jpg In deze sessie legt Joris Celis (mede-zaakvoerder van Indra Partners, een bedrijf dat opleidingen
ontwikkelt en geeft in de zorgsector) uit dat er naast werkdruk en emotionele druk nog andere factoren zijn die een burn-out in de hand kunnen werken. 
Werknemers die op een emotioneel gespannen voet leven met hun directe leidinggevende maken dubbel zoveel kans op een burn-out. Ook een gebrek aan autonomie, afwisseling, erkenning en zeggenschap vergroten het gevaar voor burn-out.
Als leidinggevende speel je bijgevolg een grote rol in het voorkomen van burn-out. Dat doe je door de juiste leiderschapsstijl te kiezen. Wij tonen, aan de hand van concrete voorbeelden uit de zorgpraktijk, hoe authentiek leiderschap wel degelijk verschil uitmaakt.
Authentieke leiders laten zich leiden door hun eigen waarden en zijn zich bewust van hun eigen persoonlijke sterke en minder sterke eigenschappen. Zij zijn hierover open en transparant met hun medewerkers. Hun leiderschap berust op vertrouwen en zij bieden hun medewerkers zowel ondersteuning als duidelijke feedback.
Een belangrijk hulpmiddel voor authentiek leiderschap is “verbindende communicatie”: 
het helpt je om op een respectvolle en effectieve manier in gesprek te gaan met je medewerkers over wat voor jou belangrijk is, wat je waardeert en wat je stoort zonder verwijten te maken of emotionele druk uit te oefenen.

De deelnemers kunnen deze principes meteen toepassen in concrete cases:
• Je eigen behoeften erkennen en leren uitspreken
• Het verschil tussen behoefte en strategie
• Duidelijke feedback geven
• Empathie inzetten om in contact te zijn met je teamleden

Tenslotte sluit deze sessie af met een extra aantal praktische tips waarmee je als leidinggevende burn-out kan helpen voorkomen.


Methodologie

Een zeer interactieve workshop die uitgaat van concrete cases om theorie en modellen uit te leggen met voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en technieken in te oefenen. De oefeningen zijn gebaseerd op realistische cases.
De deelnemer krijgt kans om te reflecteren op zichzelf, vragen te stellen, het geleerde in te oefenen.
De deelnemer zal vertrekken met een goed inzicht in burn-out en de verschillende oorzaken. 
Deelnemers leren tijdig signalen herkennen die wijzen op een risico op burn-out.
Zij ervaren hoe zij door hun manier van leidinggeven dat risico kunnen verminderen en oefenen technieken in waarmee zij op een verbindende manier in gesprek kunnen gaan met al hun medewerkers. 
Die technieken leren zij ook toepassen om in gesprek te gaan met medewerkers die overbelast lijken te zijn. 
Zij krijgen tips om de integratie van medewerkers na burn-out te vergemakkelijken.