Sessie B9: Plotseling was er veerkracht!

 Presentatie

BkJliU7IXDuvQENB.jpg Tijdens deze lezing focust Bart Vriesacker (preventiedeskundige psychosociale aspecten bij Mensura) zich op psycho-educatie: 
Wat is stress en wanneer is dit een probleem? 
Daarnaast licht Bart toe wat veerkracht is en hoe men hiermee aan de slag kan gaan.


Methodologie

Interactieve lezing waar aan de hand van luchtige, dagdagelijkse voorbeelden toeschouwers worden geïnspireerd en aangespoord om in te zetten op veerkracht. De toeschouwers krijgen een kader mee om naar hun eigen situatie te kijken en deze om te zetten in een persoonlijk actieplan.